Å skape den optimale tilstanden for læring Hawk Horsemanship

Å skape den optimale tilstanden for læring

I alle tanker er det elektriske signaler som blir sendt gjennom nervebaner. Overføringen fra en nervebane til en annen skjer ved hjelp av nevrotransmittere; altså hormoner. Hvilke nevrotransmittere som legger seg på hver nervebane vil påvirke hvordan hesten føler seg i disse tankene. Hvor hesten befinner seg i det autonome nervesystemet vil påvirke utfallet av spørsmålet ditt, men hva er den optimale tilstanden for læring?

Vi deler hovedsakelig det autonome nervesystemet inn i to; det sympatiske nervesystemet når vi oppregulerer og det parasympatiske nervesystemet når vi nedregulerer. Den perfekte balansen mellom disse kalles for Homeostase og det er dette som er toleransevinduet vårt. Jo mer vi oppregulerer opp i det sympatiske, jo mer går vi mot å flykte eller sloss. Jo mer vi nedregulerer ned i det parasympatiske, jo mer går vi mot hvile og fordøyelse.

Når kroppens homeostase er truet vil det utløse det sympatiske nervesystemet i en stressreaksjon. Presser vi hesten ut av toleransevinduet her så vil hesten lære mindre, men den perfekte tilstanden for læring skjer når vi har det litt ukomfortabelt, men fremdeles er i toleransevinduet vårt. Vi må ha noe stress for å lete etter en løsning og når løsningen da finner sted vil skifte til det parasympatiske ta plass og nevrotransmittere som dopamin og serotonin vil kunne utfolde seg i nervebanene.

Tenk deg selv at du får en prøve utdelt og noen holder en pistol mot hodet ditt. Du vil garantert bli så stresset at du ikke klarer å tenke klart. Er du helt sløv og trøtt så klarer du ikke få med deg noen ting av prøven din heller. Men, dersom du har perfekt mengde med stress, er i toleransevinduet ditt, så vil du virkelig kunne finne løsninger.

Vi må faktisk "pushe" hestene til de er litt ukomfortable for at hjernen skal jobbe best. Uten å ha det litt ukomfortabelt så vil ingenting vokse og gro. Ingen får gjort noe før de kommer opp av sofaen og faktisk gjør en jobb. Uten å ha det litt ukomfortabelt så vil ingenting vokse og gro.

 

Så jeg håper dette vil inspirere dere til å flytte grensene litt for hvor dere guider hesten i læringsprosessen. Putt hjernene deres i den optimale kjemiske tilstanden for læring.

 

 

Det kan hende at en del av disse ordene er greske for mange. Dersom du har lyst til å sette deg dypere inn i denne teorien og forstå mer så har vi noen videoer ute for medlemmene våre og flere på vei.

 

Tilbake til bloggen