Driv og tiltrekning Hawk Horsemanship

Driv og tiltrekning

Alt vi gjør med hester er enten drivende eller tiltrekkende, men har du noen gang tenkt på hvor viktig det er å balansere de to?

På den ene siden så vil man ha en hest som har god fremdrift, flytter seg fort alle retninger på alle kroppsdeler, men man vil jo ikke ha så mye driv at hesten blir usikker eller i verste fall stikker fra oss. På den andre siden så vil man ha en hest som lett kommer inn til oss dersom vi ber om det, tenker på oss, søker oss, men ikke så mye at de løper oss ned, tråkker på oss eller at det ikke er mulig å få dem bort i det hele tatt.

Alt handler om balanse. Noen hester har for mye driv, andre har for mye tiltrekning. Vår jobb er å skape den korrekte balansen mellom driv og tiltrekning slik at du har en hest som lett gjør drivende øvelser, men like lett kommer inn dersom du ber om det.

Nøkkelen er å kunne balansere drivende øvelser med tiltrekningsøvelser. Dersom hesten er for mye oppi deg kan du jobbe mer med rygging for eksempel. Dersom hesten presser deg med bakpart kan du flytte mer bakpart. Dersom hesten viker for mye fra deg så kan du jobbe mer med å komme inn. Hestene forteller oss på mange måter hva de trenger fra oss.

Tilbake til bloggen