Er jeg slem om jeg er streng? Hawk Horsemanship

Er jeg slem om jeg er streng?

Streng.. Det ordet vekker ofte negative følelser hos folk. De fleste av oss vokste vel opp med å høre om strenge foreldre som noe skummelt. Alt vi mennesker gjør er et resultat av vår biologi eller hva vi har lært. Hvilke valg du tar i livet, hvordan du velger å trene hesten din og valg av teknikker, er stort sett basert på hva du har opplevd. Det har formet deg og gitt deg dine assosiasjoner. Dine opplevelser. Dine traumer.

Dersom du har vokst opp med bildet av strenghet som noe skummelt så forstår jeg godt at du ikke vil være streng med hesten. Men, det er DITT problem og ikke hestens...

Begrepet streng er et adjektivuttrykk som tjener til å karakterisere eller betegne de tingene, menneskene eller situasjonene som er ekstremt presise og nøyaktige om noe. Strenghet er fenomenet der noe er ekstremt nøyaktig og presist om noe. Når det brukes som et adjektiv på en person kan begrepet "å være streng" ha både positive og negative tendenser, siden det kan bety at det er en svært engasjert og profesjonell person i det den gjør, så vel som strukturert. Å være streng er å handle omhyggelig og ta vare på alle detaljene og alle elementene som kanskje noen andre kan overse. Det å være streng kan i stor grad bidra til å oppnå bedre resultater siden ingenting er overlatt til tilfeldighetene og alt er under kontroll.

Å være streng er å være konsekvent, like mye på belønninger som korrigeringer. Det er å sette opp klare rammer for forståelse og trygghet. Vite hvor vi har hverandre. Å være streng er kjærlighet til hesten, for når vi vet at de ikke kan forstå at ting varierer så må ting bety det samme. Alltid. Å være streng er å være rettferdig og respektere hesten for det dyret det er på tross av våre mulige traumer.

Du er ikke "slem" om du er streng. Du er "slem" om du ikke er det. Du blir urettferdig og uærlig. Og er det noe hester raskt ønsker å komme seg bort fra så er det ting de ikke forstår og stoler på.

 

Konsekventhet leder til rettferdighet. Rettferdighet leder til tillit. Tillit leder til avslapping. Avslapping leder til mildhet.

Tilbake til bloggen