Faktorer som vil påvirke resultatene av treningen din Hawk Horsemanship

Faktorer som vil påvirke resultatene av treningen din

Det er mange ting som kan påvirke resultatene av treningen din og når ønsket er suksess, kan det være lurt å analysere noen av de følgende faktorene.


Din kunnskap og ferdigheter
Jeg sier det ofte og får ikke presisert det nok; kunnskap er makt. Kunnskap kommer ikke bare fra å lære av å se og høre, det kommer også gjennom erfaringer. Dine ferdigheter går både på det mentale og det fysiske. Alle hester har sin egen vanskelighetsgrad og dersom du ikke har ferdighetene til å jobbe med den vanskelighetsgraden hesten din har så burde man optimalt starte med et lettere nivå av vanskelighetsgrad. Med andre ord; hestens vanskelighetsgrad må matche dine ferdigheter.

Læringsprosessen og mulighetene
Hvor godt og fort du og hesten lærer vil påvirke ditt resultat. Hvor god tid du har tilgjengelig og hva slags tilgang på læringsmateriale vil også spille en stor rolle. Alle hester du tar i lærer deg noe, så jo flere hester du tar i, jo bedre blir du. Hva dagen din består av, hva du spiser og hvilke muligheter du har til å justere slike ting kan ha mye å si for resultatene dine. Det samme gjelder for hesten din.


Hestens «personlighet»
Jeg liker ikke å bruke ordet “personlighet” når vi snakker om hester, for det åpner opp for menneskeliggjøring av hesten. Men, når det er sagt, så er de alle forskjellige individ med forskjellige måter å handle på. Dette har sin bakgrunn i at ingen individer er like og faktorer som gener, historie, traumer, raseforskjeller osv vil spille sin rolle for om hesten din er heit, kald, modig, aggressiv, nysgjerrig, omgjengelig, lat, aktiv osv.


Hestens fysikk
Hvordan hesten din er bygd vil spille en stor rolle for hvor godt resultat du kan få. Om den har noen fysiske skavanker kan dette ha enorme konsekvenser for mulighetene. Noen raser vil komme lenger innenfor visse grener fordi de har et bedre fysisk utgangspunkt.


Hestens helse
Hestens helse har selvfølgelig ekstremt mye å si for deres muligheter til å lykkes. Her snakker vi ikke bare om at hesten ikke skal være syk, men også den psykiske helsen, hvor god form den er i, hvordan tilstanden på høvene og tennene er osv.


Hestens historie
Alle har en bagasje og dette gjelder også for hestene. Hva de har opplevd i livet vil forme dem for hvordan de vil takle livet og treningen. Hvordan de ble skilt fra moren og hvor tidlig de ble skilt fra moren, tidligere håndtering, hvor mye stimuli de fikk som små osv. Definisjonen på rehabilitering er å gjøre noe i stand igjen, altså; fikse på noe som er galt slik at det virker igjen. Og det er nettopp rehabilitering vi gjør når vi må endre på noe som hesten en gang har lært til et annet svar enn det opprinnelig tillærte. Når vi endrer på ting som hesten en gang har lært så kan vi aldri fjerne det, kun overskygge det med ny lærdom. Det vil altså si at den gamle lærdommen vil alltid ligge latent og kunne dukke opp igjen.


Treningsfasiliteter
Noe trening trenger lite plass og noe trenger mye plass. Noe trenger et spesielt underlag, mens annet trenger en spesiell utforming av terreng og/eller gjerder. Spesielt i Norge kan været spille en stor rolle for treningen vår og da må man kanskje ha muligheten for å trene innendørs.


Hestens etologiske behov
Hester har grunnleggende behov som ofte ikke blir dekket, noe som igjen kan gi store konsekvenser for nesten alle de andre faktorene. De har behov for å gresse, bevege seg og ha sosial omgang. Når vi frarøver hesten dens naturlige tilstand og ikke oppfyller behovene kan dette ha en enorm påvirkning for hestens “personlighet”, fysikk, helse og historie.

Tilbake til bloggen