Hester som vegrer for å gå videre Hawk Horsemanship

Hester som vegrer for å gå videre

Alle har sikkert sett eller opplevd hesten som plutselig bråstopper og nekter å gå videre.


Jeg spør meg selv alltid hva som er årsaken for det er ofte det man heller burde jobbe med og ikke symptomet at hesten stopper. Dersom hesten stopper fordi den selv ønsker noe annet så vil jeg som oftest angripe slike situasjoner ved å la hesten få lov til å gå dit heller den vil og jobbe den der. Så repeterer jeg denne prosessen til ønsket om å dra dit er borte.


Vegrer hesten av redsel for et vann eller lignende kan man ri volter inntil vannet og skifte retning ved å flytte frampart mot vannet. Etterhvert kommer hesten til glemme vannet og trø uti.


En ting å spørre oss om når slike ting oppstår er; hvilken kommando er det som slutter å virke?

Vel, dersom hesten plutselig slutter å gå så er det jo fremdriften som slutter å virke. Når man ber hesten å gå frem på nytt så står den enten stille eller gjør alt annet enn å gå frem. På noen hester kan man da ta tak i kommandoen som slutter å virke ved å følge denne prosessen:

  1. Klem sammen sjenklene og hold de klemt helt frem til hesten går. Ikke dunk med dem, men bare hold trykket og vær rask til å fjerne dem når hesten beveger seg fremover.
  2. Dersom hesten ikke går innen to sekunder etter at du har klemt skal du gi et smatt. Ikke to, ikke tre, men et.
  3. Dersom hesten ikke går innen to sekund etter at du har smattet skal du straks ta opp enden på mecate-tøylene dine, eller en pisk, og begynne forsiktig å slå deg selv rytmisk fra lår til lår. Begynn mildt, men øk styrken for hvert slag. Gradvis slipper du ut mer tau (eller pisk) og begynner etterhvert å treffe hesten. La det fortsette å vokse helt frem til hesten tar et steg frem. Da må man stoppe fullstendig og fjerne sjenklene som har vært klemt sammen hele tiden.

Riktig timing vil føre frem i den siste metoden. Men, pass på at hesten ikke vegrer av for mye engstelse. Å begynne å presse den hesten vil bare sende den høyere opp i det sympatiske. Da  er det bedre å bruke den første nevnte metoden.

Tilbake til bloggen