Hvor lenge skal jeg jobbe med en øvelse? Hawk Horsemanship

Hvor lenge skal jeg jobbe med en øvelse?

Mange lurer på hvor lenge de burde jobbe med en øvelse. Hvor mange repetisjoner burde man ha? Når er man klar for å gå videre?


Vi anbefaler folk å jobbe inn en og en øvelse på hesten, og ikke gå videre til neste øvelse før du hesten har en god forståelse for øvelsen. Hva er en god forståelse lurer du kanskje på? En god forståelse vil være at du ikke trenger å korrigere eller guide hesten gjennom en øvelse. 


Så følger vi “en til tre repetisjoner prinsippet”. Dersom du må korrigere hesten eller den velger feil løsning, slik at du må guide den gjennom øvelsen, så er det IKKE en repetisjon. Da har hesten feilet på øvelsen, slik at vi må begynne på nytt. Se på det nesten som at hesten skal bestå en prøve; den må ha en stående karakter. Dersom hesten klarer det på første forsøk så kan du gi tre repetisjoner. Dersom hesten feiler mange ganger så nøy deg med kun en repetisjon. To er et sted midt i mellom.


Si at du holder på å lære hesten å flytte bakpart. Den første gangen du introduserer øvelsen så ønsker du bare ett steg fra den, men de tre første gangene du spør hesten om å flytte seg så rygger den først før den finner riktig løsning. Da lar du kanskje hesten hvile litt før du tester en repetisjon til og ser at den nå har det riktige svaret, da gir du deg for den dagen! Dersom hesten neste dag svarer riktig på øvelsen tre ganger på rad så har du to valg: Du kan enten gi deg fullstendig med øvelsen og gå videre til en annen, eller du kan øke kravet til at hesten nå skal flytte to steg. Da begynner du på nytt med “en til tre repetisjoner prinsippet”.


Husk på at dersom du aldri øker kravet til en øvelse så vil du ikke få noen særlig progresjon, tvert om. Hesten vil etterhvert kunne bli lei av å bli spurt om det samme hver dag og den vil prestere dårligere og dårligere. Derfor er det viktig å jobbe en øvelse opp til et godt nivå og derfra har du igjen tre valg:


Du kan enten droppe å be hesten om å gjøre dette daglig og heller kun bruke øvelsen i situasjoner der det er praktisk å bruke den, eller du kan gå videre til mer avanserte øvelser. Det siste valget er å jobbe øvelsen i en mer stresset situasjon slik at du styrker den ytterligere. En slik stresset situasjon kan f. eks være at du kun har jobbet øvelsen på ridebanen, men nå tar du den på utsiden av ridebanen eller på tur for eksempel.

Tilbake til bloggen